TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
GIA PHƯỚC HƯNG
TRA CỨU SỐ BÁO DANH DỰ THI ANH VĂN
CHỨNG MINH NHÂN DÂN THÍ SINH

Địa điểm thi: Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Gia Phước Hưng
Địa Chỉ: 177 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng