TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
GIA PHƯỚC HƯNG
TRA CỨU SỐ BÁO DANH DỰ THI ANH VĂN
CHỨNG MINH NHÂN DÂN THÍ SINH

Địa điểm thi: Trường Chính Trị Tỉnh Sóc Trăng
Phòng thi: Tại Hội Trường 1
Chú Ý: Thí sinh đăng ký thi 2 môn anh văn & tin học gửi xe tại trường chính trị
sau đó di chuyển đến trụ sở chính trung tâm thi tin học