LỊCH THI CÁC KHÓA

1. LỊCH THI TIN HỌC

- Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao: 03/11/2019

 

2. LỊCH THI CÁC KHÓA ANH VĂN

Anh văn C: 20/10/2019

- Anh văn A2 (ĐH Cần Thơ): 20/09; 11/10/2019

- Anh văn B1-B2-C1 (ĐH Cần Thơ):  21/09; 13/10/2019

 

3. LỊCH THI TIẾNG PHÁP - CHỨNG CHỈ ĐH CẦN THƠ

- Pháp văn DELF A2, B1 (của Bộ GD Pháp tại ĐH Cần Thơ): 21/09/2019

4. LỊCH THI TOEIC, TOEFL ITP QUỐC TẾ (ETS)

- TOEIC, TOEFL ITP:  26/05/2019

5. LỊCH THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CAMBRIDGE:

- STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET:  11/08/2019