LỊCH THI CÁC KHÓA

1. LỊCH THI TIN HỌC

- Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao: 24/03 & 31/03/2019

 

2. LỊCH THI CÁC KHÓA ANH VĂN

- Anh văn chứng chỉ B :  24/03/2019

- Anh văn chứng chỉ C :  31/03/2019  

- Anh văn A1-A2 (ĐH Cần Thơ): 

- Anh văn B1-B2-C1 (ĐH Cần Thơ): 

 

3. LỊCH THI TIẾNG PHÁP - CHỨNG CHỈ ĐH CẦN THƠ

- Pháp văn A2 (DDH Cần Thơ): 

4. LỊCH THI TOEIC, TOEFL ITP QUỐC TẾ (ETS)

- TOEIC, TOEFL ITP:  26/01/2019

5. LỊCH THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CAMBRIDGE:

- STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET:  10/03/2019