LỊCH THI CÁC KHÓA

1. LỊCH THI TIN HỌC

- Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao: 25/11/2018

 

2. LỊCH THI CÁC KHÓA ANH VĂN

- Anh văn chứng chỉ ABC (ĐH Xây dựng Miền Tây):  25/11/2018 

- Anh văn A1-A2 (ĐH Cần Thơ): 

- Anh văn B1-B2-C1 (ĐH Cần Thơ): 

 

3. LỊCH THI TIẾNG PHÁP - CHỨNG CHỈ ĐH CẦN THƠ

- Pháp văn A2 (DDH Cần Thơ):

4. LỊCH THI TOEIC, TOEFL ITP QUỐC TẾ (ETS)

- TOEIC, TOEFL ITP:  04/11/2018 & 18/11/2018