TÀI LIỆU THỰC HÀNH CNTT

TÀI LIỆU ÔN TẬP & THỰC HÀNH ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Tài liệu dùng cho ôn tập và các bài tập thực hành chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (thay thế chứng chỉ Tin học A, B cũ) theo quy định mới nhất của Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Giáo dục & Đào tạo