TB NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

Toàn thể CB, NV, GV và học viên Trung tâm Gia Phước Hưng nghỉ Tết Nguyên Đán như sau:

- Ngày nghỉ: nghỉ kể từ ngày 30/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019

- Làm việc lại: kể từ ngày 11/02/2019 (nhằm Mùng 07 Tết)