THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ANH VĂN TIN HỌC TẠI TT. GIA PHƯỚC HƯNG

* Lưu ý: Khi đi nhận Chứng chỉ phải mang theo Phiếu dự thi để đối chiếu

1. THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC: 

Đã có Chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản, nâng cao - Đợt thi 06/10/2019

 

2. THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ANH VĂN ABC:

Đã có Chứng chỉ Anh văn C - Đợt thi  08/09/2019 và 06/10/2019

 

3. THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ANH VĂN A2 - B1 - B2 - C1:

Đã có Chứng chỉ Anh văn A2 - B1 - B2 - Đợt thi 02 & 04/08/2019 của trường ĐH Cần Thơ

 4. THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ANH VĂN QUỐC TẾ:

 Đã có Chứng chỉ TOEIC đợt thi 02 & 04/08/2019